นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อนงค์การค้า เป็นผู้รับจ้าง