นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมอนามัยดีชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559" พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ กล่าวว่า การออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ถือว่าเป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายเกิดการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ การที่ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ทำให้สามารถสร้างกระแสการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยในวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้มีการประกวดการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง  ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด 11 โรงเรียน ชุมชน 16 ชุมชน รวมจำนวน 27 ทีม และได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา

โดยผลการประกวดการออกกำลังกายแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง

ประเภทโรงเรียน 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม AT STRONG (อรุโณทัย) ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเทศบาล 5 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม คุณพระแก้ว (เทศบาล 1) ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท 
และรางวัลชมเชยได้แก่ทีม เคนเน็ตแม็คเคนซี และทีม เทศบาล 6 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

ประเภทชุมชน

รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม อนามัยดี ชีวีมีสุข แกว่งแขน สะพานดำ (นาก่วมเหนือ) ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ป่าขาม 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม บ้านดงม่อนกระทิง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท 
และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมเจริญประเทศ และทีมท่าคราวน้อย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

โครงการ มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน