นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ เป็นผู้รับจ้าง