นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพร และประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมนี้ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ศึกษา และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอทั้งสองพระองค์ที่มีแด่ปวงชนชาวไทย ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิคหัตถอุตสาหกรรมเกาะคา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา นำเหล่าบรรดาข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากทุกสังกัดหน่วยงานในจังหวัดลำปาง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กว่า ๒,๐๐๐ คน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ