นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนบุญโยง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบริเวณวัดศรีบุญโยง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง