นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ” และ “กิจกรรมทำความสะอาดลานหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปาง โดยกิจกรรมปล่อยปลาฯ ได้รับการสนับสนุนปลายี่สกและปลาตะเพียน จำนวน 40,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าบันไดนาค วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ