นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดื์ 1 ซอย 17 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลิน ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง