เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท ศรีสุระพรชัย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง