นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท ศรีสุระพรชัย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง