เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครลำปาง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 11 ตำแหน่ง  รวม  43  อัตรา โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2564  ณ  อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานเทศบาลนครลำปาง  รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ แนบท้ายนี้  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดในการรับสมัคร แล้วนำมายื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ในวันรับสมัคร