เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครลำปาง (เพิ่มเติม)

ตามที่เทศบาลนครลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครลำปาง นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เทศบาลนครลำปางมีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จึงให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ตามประกาศรับสมัครของเทศบาลนครลำปางสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้าย
เพื่อกรอกรายละเอียดในการรับสมัครแล้วนำมายื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2564