นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการซ่อมแซมพื้นกระเบื้องบริเวณห้องโถงชั้น 3 หน้าห้องประชุมราชพฤกษ์  และ

ชั้น 4 หน้าห้องประชุมราชาวดี  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย นายกฤษฎา คำปากูล เป็นผู้รับจ้าง