เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการซ่อมแซมพื้นกระเบื้องบริเวณห้องโถงชั้น 3 หน้าห้องประชุมราชพฤกษ์  และ

ชั้น 4 หน้าห้องประชุมราชาวดี  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย นายกฤษฎา คำปากูล เป็นผู้รับจ้าง