เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขที่ 1 ถนนประตูม้า ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์ เป็นผู้รับจ้าง