นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะผู้บริหาร หารือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบเดิมเป็น​"การทำงานเชิงกลยุทธ์"

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมหารือปรับเปลี่ยนการทำงานเชิงรูปแบบเดิม ให้เป็นการทำงานในรูปแบบเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครลำปาง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง