เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชูเกียรติรวมช่าง เป็นผู้รับจ้าง