เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนโดยรอบและปรับปรุงที่จอดรถโดยสารสถานีขนส่งลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  รุ่งโพธิ์ สลิตา เป็นผู้รับจ้าง