เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนวังเหนือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 25/1 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  รุ่งโพธิ์ สลิตา เป็นผู้รับจ้าง