นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง