เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (ศาลากลางเก่า) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยบริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง