เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

ผู้จัดการบริษัทริมดอย เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง