นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

ผู้จัดการบริษัทริมดอย เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง