นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียน เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชูเกียรติรวมช่าง เป็นผู้รับจ้าง