เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๖ โรง