เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)  ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ภราดร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง