เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่าง เป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)  ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ภราดร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง