เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง