นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองนายกเทศมนตรี ณ สถานที่ติดตั้ง โดย บริษัท ที โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง