นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ ผ่านเว็บไซต์

ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ จะมีการลงคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม 2 คำถาม คือ คำถามที่ 1 คือ “ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ ทั้งฉบับ” คำถามที่ 2 คือ ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่า “เห็นชอบหรือไม่ ให้ ส.ว.แต่งตั้งร่วมกับ ส.ส.เลือกนายกรัฐมนตรีในระหว่าง 5 ปีแรกของรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงประชามติ ผ่านช่างทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.khonthai.com/th เพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเข้าสู่ระบบ ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ สถานที่ออกเสียง หน่วยออกเสียง ลำดับรายชื่อการออกเสียงได้เลยทันที ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ คลิก http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/intercervotsv/