นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงและจับสลากแบ่งสาย ไก่ขาวเกมส์ 2016 เกมส์แห่งความสุข

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง เพื่อชี้แจงถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ชี้แจงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันและระยะเวลาการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักศึกษา และนายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชี้แจงถึงรายละเอียดในการจัดแข่งขัน วัน เวลา พิธีเปิด พิธีปิด สนามแข่งขัน สถานที่พัก การรักษาความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล นายสมชาย อินทิมา ชี้แจงถึงขั้นตอนการลงทะเบียนนักกีฬาในระบบคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ ID Card การส่งหลักฐานนักกีฬา จากนั้นได้แยกกลุ่มประชุมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬาต่อไป ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง

การประชุมชี้แจงและจับสลากแบ่งสาย ไก่ขาวเกมส์ 2016 เกมส์แห่งความสุข