นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอบคุณบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม

คณะทำงานฝ่ายการเงินฯ ไก่ขาวเกมส์ 2016 ได้รับมอบน้ำดื่มจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง และสนามกีฬาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง.