เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนไฮเวย์ลำปาง – งาว ซอย 6 ณ สถานที่ติดตั้ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเทวัญก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง