นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS มอบสิทธิพิเศษให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก AIS 3 – 5 กุมภาพันธ์ นี้ AIS มอบสิทธิพิเศษให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางเนื่องจากปัจจุบัน AIS มีผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครลำปางเป็นจำนวนมาก AIS จึงให้บริการโอนย้ายเลขหมายจาก AIS เป็น AIS 3G/4G เพื่อคุณภาพของสัญญาณที่ดีขึ้น ซึ่งการให้บริการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่นำบัตรประชาชนพร้อมซิมการ์ดเข้ารับบริการฟรี ในวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลนครลำปาง โดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางที่ได้ยืนยันการใช้สิทธิกับ AIS ไว้แล้ว โดยเฉพาะ ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ศรีปงชัย ป่าขาม 2 พระบาท-หนองหมู นาก่วมใต้ ศรีชุม-ป่าไผ่ บ้านสนามบิน พระธาตุนาก่วมเหนือ การเคหะนครลำปาง สุขสวัสดิ์ และชุมชนถาวรสุข ฯลฯ ให้มาดำเนินการโอนย้ายเป็นระบบ 3G/4G ได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว