เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ระดับมัธยมศึกษา อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ณ สถานที่ติดตั้ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง