นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา

ตามประกาศประชาสัมพันธ์