นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ณ สถานที่ติดตั้ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง