นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑ (งวดเดียว) งานก่อสร้างปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลำปาง และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.แอ๊ดมิน คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง