เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีนครลำปาง ณ สถานที่ติดตั้ง โดย บริษัท ที โฮม คอนสตัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง