นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนบุญวาทย์ตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นถนนสายหลักเส้นเศรษฐกิจเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง โดยการนำสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

ประชุมโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน