นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2559

เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการศึกษา กำหนดจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2559 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมจัดพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชน ร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณความดี แสดงความกตัญญูกตเวที สดุดีวีรชนคนกล้าฯ และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้วัฒนายั่งยืนสืบไป