เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ

เทศบาลฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
จำนวน  11 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ ในแต่ละตำแหน่ง ตามลำดับที่แจ้งไว้ในประกาศฯ  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง

ในวันที่ 23  ธันวาคม  2564  เวลา 9.00 - 10.00  น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคาร 7  สำนักงานเทศบาลนครลำปาง