นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่ง สายผู้บริหารฯ

              เทศบาลนครลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล  ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์.pdf