เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่ง สายผู้บริหารฯ

              เทศบาลนครลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล  ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์.pdf