นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย งานก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนประตูม้า (ฝั่งโรงงานไม้ประสาน) ตั้งแต่แยกถนนท่ามะโอ ถึงแยกถนนสุชาดา ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.ภูผาวิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง