นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศจ้างประดับตกแต่งสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สีและเครื่องเสียง ตามโครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔