นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อลังการพิธีเปิดงาน “เทศกาลตรุษจีนนครลำปาง”

นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “เทศกาลตรุษจีนนครลำปาง” ร่วมกับ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญร่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ องค์กรจีนต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลำปาง เปิดเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัทลำปางจังหวัดพาณิชย์ จำกัด และถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายไพโรจน์ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลตรุษจีนนครลำปาง ถือเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้ว ยังถือเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของ “จังหวัดลำปาง” ในอีกแง่มุมหนึ่งต่อสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำปาง เป็นการรำลึกถึงรากเหง้าบรรพชน พร้อมทั้งเชื่อมความสามัคคีในหมู่คนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยด้วยกันให้เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียว นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางมีนโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อสนองต่อนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการสร้างแรงจูงใจที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ตลอดจนนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพ โดยจังหวัดลำปางได้รับคัดเลือกให้เป็น “เมืองต้องห้าม...พลาด” ในชื่อว่า “ลำปาง : เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” จากการที่ลำปางเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ งดงาม มีประวัติศาสตร์และเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ภายในงานได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลำปาง นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ชาวจีนในจังหวัดลำปาง การแสดงผสมผสานวัฒนธรรมไทย - จีนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง โดยในวันที่ 8 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 มีการแสดงจากคณะสิงโตและมังกรทองลูกเจ้าพระยา จ. นครสวรรค์ ส่วนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการประกวดมิสไชนิสลำปาง 2016 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงาน ทั้งจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ องค์กรจีนต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลำปาง ร่วมจัด เทศกาลตรุษจีนนครลำปาง ขึ้นมาในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณพื้นที่ว่างบริษัทลำปางจังหวัดพาณิชย์ จำกัด และบริเวณถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

อลังการพิธีเปิดงาน “เทศกาลตรุษจีนนครลำปาง”