นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ การประกวด MISS CHINESE LAMPANG 2016

การประกวด MISS CHINESE LAMPANG 2016
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ. เวทีกลาง บริเวณพื้นที่ว่างบริษัทลำปางจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ถนนประสานไมตรี
****************************************

เวลา 18.00 น. - รายงานตัวผู้เข้าประกวด MISS CHINESE LAMPANG 2016
เวลา 19.15 น. - การแสดงดนตรีจีน จากโรงเรียนประชาวิทย์ (15 นาที)
เวลา 19.30 น. - เข้าสู่การประกวด
- การแสดงชุดที่ 1 ระบำนางฟ้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาภาษาจีน ศศ.บ.
- นายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง คุณรัชนี ลอยฟ้า กล่าวต้อนรับและอวย พรปีใหม่ เนื่องในวันตรุษจีน
- มอบของที่ระลึกผู้สนับสนุนและคณะกรรมการตัดสิน
- ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบของที่ระลึกแก่ นายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง
- คุณสกนธ์ ปิงกัน ผู้ดำเนินการจัดการประกวดมิสไชนิสลำปาง มอบ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการประกวด
- การแสดงชุดที่ 2 จีนรำพัด (โรงเรียนเทศบาล 5)

เวลา 20.00 น. - เปิดตัวผู้เข้าประกวด MISS CHINESE LAMPANG 2016 (แนะนำตัว)
- การประกวดMISS CHINESE LAMPANG 2016 รอบแรก 
- การแสดงชุดที่ 3 รำงิ้ว สาขาภาษาจีน ศศ.บ. ม.ราชภัฏลำปาง 
- การประกวด MISS CHINESE LAMPANG 2016 (รอบที่ 2)

เวลา 21.00 น. - ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
- การแสดงชุดที่ 4 ขับร้องเพลงจีน จากธีรดามิวสิค 2 เพลง
- การแสดงชุดที่ 5 กายบริหาร จากโรงเรียนประชาวิทย์
- การประกวด MISS CHINESE LAMPANG รอบที่ 3 (10 คนสุดท้าย)
- ประกาศผล ผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย
- สัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย(ใช้คำถามเดียว)
- การแสดงชุดที่ 6ไชนีส ทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเทศบาล 5

เวลา 22.00 น. - ประกาศผล MISS CHINESE LAMPANG 2016 พร้อมรองทั้ง 4