นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 โบกี้ใหม่ของรถไฟไทย

13 โบกี้ใหม่ของรถไฟไทย....ทดสอบวิ่งผ่านสถานีรถไฟนครลำปางเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 16.59 น.ที่ผ่านมา

13 โบกี้ใหม่ของรถไฟไทย