เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงลานและพื้นที่โดยรอบศาลหลักเมือง  ณ สถานที่ติดตั้ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภสิริก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง