นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

นางจันทร์สม เสียงดี และนางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง และพนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีนำคณะข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมพิธีกว่า 300 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

เทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ