นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ขอทรงหายจากพระอาการประชวร พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป