นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          เทศบาลนครลำปาง ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2565 แล้วเสร็จ