เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง