นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก ปตท. OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนศรีบุญโยง ชุมชนจามเทวี ชมุชนสามดวงสามัคคี ชุมชนปงสนุก และชุมชนเจริญประเทศ เพื่อใช้คลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้

ทั้งนี้ จะดำเนินการส่งมอบผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุ ครบทั้ง 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปางอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ต่อไป